Mindfulness i vardagen - COASTAL

VAD?

En introkurs i mindfulness och enkel yoga.
Mindfulness är träning i att aktivt rikta uppmärksamheten till något som sker här och nu, vilket hjälper oss att släppa taget om grubbleri kring dåtiden och oro inför framtiden. Yoga är träning i att röra på kroppen med medvetet fokus på hur det känns i stunden, vilket både hjälper till att mjuka upp och släppa på spänningar i kroppen samt tränar oss i att lyssna på kroppens signaler till oss. Syftet med kursen är att erbjuda strategier för att öka välmående samt för att hantera stress. Kursen leds av Hanna Bellman som är Leg. Psykolog samt utbildad mindfulness- och yogainstruktör.

 

Kursen är grundad på psykologisk kunskap om välmående och stress. Den utgår från ett KBT(Kognitiv Beteende Terapi) -perspektiv som handlar om hur tankar, känslor, kroppsförnimmelser och beteenden hänger ihop och påverkar varandra. Kursen har följande 5 teman, ett per kurstillfälle, som övningarna är kopplade till och som du kommer att lära dig mer om psykologin kring på respektive kurstillfälle:

 • Andning
 • Sinnen
 • Kropp
 • Tankar
 • Känslor

 

Samtliga kurstillfällen är uppbyggda på samma sätt och innehåller alla det följande:

 • Kort introduktion till vad mindfulness är och varför vi tränar detta
 • Introduktion till dagens: tema och kort psykoedukation kring ämnet
 • Guidade sittande övningar i det följande:
 • grundning av sittpositionen
 • enkel yoga/medvetna rörelser kopplade till dagens tema
 • mindfulness-övningar kopplade till dagens tema
 • avslutande tacksamhetsövning
 • Avrundning med gemensam och valfri reflektions- och frågestund

 

NÄR?

Vid 5 olika tillfällen under hösten 2019. Du kan välja att gå på enstaka tillfällen eller alla 5.
7 sept, 21 sept, 12 okt, 26 okt, 16 nov

 

VAR?

På Coastal Yoga i Breared

 

HUR?

Inga förkunskaper krävs, vem som helst kan delta. Antingen i hela kursen eller på enstaka kurstillfällen. Mer info kommer! Vid frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att kontakta Hanna via boostandbalance@hotmail.com eller www.boostandbalance.com

 

 

 

Några tips att ta med inför kurstillfällen…

 • Mindfulness, eller medveten närvaro, är uppmärksamhetsträning och handlar om att aktivt rikta sin uppmärksamhet mot något som sker här och nu. Vår uppmärksamhet kan bara vara riktad på en sak i taget så genom att träna på att rikta fokus till nuet förankrar vi oss både fysiskt och mentalt i nutid. Detta hjälper oss att släppa taget om grubbleri kring det som varit eller oro kring det som (kanske?) kommer.
 • Medvetna rörelser i den här kursen handlar om att röra sin kropp med medvetet fokus på hur det känns i stunden. På detta vis gör vi oss uppmärksamma på kroppens signaler till oss samt hjälper även till att mjuka upp och släppa på spänningar vi tenderar att samla på oss efter mycket stillasittande och/eller stress.
 • Under kursen guidas du med förslag och du utför endast det som känns okej och fungerar för dig. Om en rörelse eller övning inte känns okej ska du inte göra den. Träna på att vara snäll mot dig själv under kursens gång. Så länge du kommer till kurstillfället så kan du inte misslyckas med mindfulness-träningen!
 • Försök att gå in i övningarna med nyfikenhet och acceptans inför vad du upplever i stunden. Inre upplevelser förändras snabbt över tid, de kan vara allt mellan härliga och obehagliga och de är varken farliga eller rätt/fel/bra/dåliga. Dessutom innehåller de ofta värdefull information till oss om våra behov och värderingar. Genom att göra oss mer medvetet närvarande och accepterande inför det som händer inom oss blir det lättare för oss att förstå, acceptera och således hantera våra inre upplevelser i stunden.

Några tips att ta med mellan kurstillfällen…

 • Förmåga att vara medvetet närvarande är ett förhållningssätt som behöver tränas upp. Vår hjärna är plastisk så ju mer vi tränar på något ju lättare blir det. Om du är ovan vid denna typ av träning så krävs tålamod och regelbunden träning för att märka av resultat. Se kurstillfällena som en introduktionskurs till något du sedan kan fortsätta träna på egen hand i din vardag.
 • Utför formell mindfulness-träning där du aktivt och strukturerat med guidning tränar medveten närvaro. T.ex. som i den här kursen samt med appar eller youtube-klipp etc.
 • Utför informell mindfulness-träning i din vardag genom att försöka inta ett medvetet närvarande förhållningssätt i helt vanliga vardagssituationer. Prova att under dagen stanna upp mentalt i det du sysslar med. Du behöver inte söka avskildhet, inte inta någon speciell kroppsställning eller ha tystnad runtomkring dig, ingen behöver märka vad du håller på med. Fortsätt med det du gör och försök att styra uppmärksamheten inåt ett slag. Lägg märke till vad som sker inom dig i den aktuella situationen; hur det känns i kroppen, vilka tankar som far igenom huvudet, vilka känslor som bubblar inombords och vilka impulser som kanske finns att vilja göra något åt det du upplever.
 • Ökad medvetenhet ger oss sedan större valfrihet att välja hur vi vill agera och bete oss. Det blir lättare för oss att handla i linje med våra värderingar och långsiktiga mål, snarare än att styras av våra impulser eller invanda, kanske ibland destruktiva, beteendemönster. Genom att träna på att t.ex. acceptera obehagliga tankar och känslor i stunden så kan vi låta dem få finnas där samtidigt som vi väljer att bete oss i enlighet med våra långsiktiga mål och värderingar om vad vi tycker är viktigt i livet.
YOGISKT SMÅTT & GOTT
Se Insta & FB för nyheter!
(2019-07-04)     Läs mer
COASTAL YOGA, beats & bubbles
(2018-09-05)     Läs mer
Favorit i repris: GARUDA med GABRIELLA på Bliss i Skene
(2018-08-29)     Läs mer
COASTAL YOGA i Varberg
(2018-08-03)     Läs mer
Full Moon Breathwork 23 november
(2018-06-29)     Läs mer
Se alla
  
Bliss & Balans YOGA etc | Örbyvägen 21 i Skene | 073- 805 96 08 | yoga@blissbalans.se